महत्त्वपूर्ण लिङ्कहरू

 

१. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रिविधि मन्त्रालय 
२. राष्ट्रिय परीक्षाा वाेर्ड 
३. सामाजिक विकाश मन्त्रालय अन्तरगत शिक्षा विकाश मन्त्रालय बुटवल रुपन्देहि 
४. शिक्षा विकाश तथा समन्वय इकाइ लिवाङ राेल्पा 
५. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा परिवर्तन गाँउपालिका पुतलाचाैर राेल्पा
६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावशायिक तालिम परिषद सानाेठिमी भत्तपुर 
७. CTEVT प्रदेश कार्यलय बुटवल