भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो !! भर्ना खुल्यो !!!

  रोल्पा जिल्लाको चिरपरिचित विद्यालय जनसेवा नमुना माध्यमिक विद्यालय परिवर्तन २ राङसी रोल्पाको आजको आवश्यकता, विद्यार्थीको चाहना र रोजाईलाई गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट परिपुर्ति गर्नको लागि CTEVT सानोठिमी भक्तपुरबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विगत चार वर्ष देखि कम्प्युटर इन्जिजियरिङ (१८ महिने), सिभिल इन्जिनियरिङ (३ वर्षे) र वन विज्ञान (३ वर्षे) कार्यक्रमहरु संचालन भइरहेका छन् । सिभिल […]

Continue Reading

योठाउँबाट GWD र CHN को नोट डाउनलोड गर्ने

सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुले तल दिएको दुईवटा  लिङबाट नोट डाउनलोड गर्ने । GWD_Module_4.3_PHP CHN_Module_2_Networking

Continue Reading

डाटाबेस को SQL को नोट यहाँबाट

SQL_Module-3 कम्प्युटर इन्जिनियरिङ का विद्यार्थीहरुले नोट डाउनलोड गर्नको लागि डाउलोड सेक्सनमा क्लिक गरि नोट डाउनलोड गर्ने ।

Continue Reading

मिसिन यन्त्रको बिध्या

समयको गतिसँग यस विद्यालयको तह पनि बृद्धि हुदै गयो जस अन्तर्गत वि.स.२०३३ सालमा श्री नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय राङसी को रुपमा संचालन हुन थाल्यो र त्यसको करीव ६ बर्षको संचालन पछि राङसी लगायत छिमेकी गाँउ पञ्चायतहरुको पनि चन्दा सहयोगबाट माध्यमिक कक्षा संचालन भयो । माध्यमिक कक्षा संचालन गर्ने पहिलो प्रधानाध्यापक पाल्पाका श्री बुद्धराज बस्याल […]

Continue Reading

नयाँ भर्ना जानकारी

समयको गतिसँग यस विद्यालयको तह पनि बृद्धि हुदै गयो जस अन्तर्गत वि.स.२०३३ सालमा श्री नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय राङसी को रुपमा संचालन हुन थाल्यो र त्यसको करीव ६ बर्षको संचालन पछि राङसी लगायत छिमेकी गाँउ पञ्चायतहरुको पनि चन्दा सहयोगबाट माध्यमिक कक्षा संचालन भयो । माध्यमिक कक्षा संचालन गर्ने पहिलो प्रधानाध्यापक पाल्पाका श्री बुद्धराज बस्याल […]

Continue Reading

कम्प्यूटर ईन्जिनियरि

समयको गतिसँग यस विद्यालयको तह पनि बृद्धि हुदै गयो जस अन्तर्गत वि.स.२०३३ सालमा श्री नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय राङसी को रुपमा संचालन हुन थाल्यो र त्यसको करीव ६ बर्षको संचालन पछि राङसी लगायत छिमेकी गाँउ पञ्चायतहरुको पनि चन्दा सहयोगबाट माध्यमिक कक्षा संचालन भयो । माध्यमिक कक्षा संचालन गर्ने पहिलो प्रधानाध्यापक पाल्पाका श्री बुद्धराज बस्याल […]

Continue Reading

कोर्सको बारेमा

समयको गतिसँग यस विद्यालयको तह पनि बृद्धि हुदै गयो जस अन्तर्गत वि.स.२०३३ सालमा श्री नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय राङसी को रुपमा संचालन हुन थाल्यो र त्यसको करीव ६ बर्षको संचालन पछि राङसी लगायत छिमेकी गाँउ पञ्चायतहरुको पनि चन्दा सहयोगबाट माध्यमिक कक्षा संचालन भयो । माध्यमिक कक्षा संचालन गर्ने पहिलो प्रधानाध्यापक पाल्पाका श्री बुद्धराज बस्याल […]

Continue Reading

प्रवेश तयारी युक्तिहरु

समयको गतिसँग यस विद्यालयको तह पनि बृद्धि हुदै गयो जस अन्तर्गत वि.स.२०३३ सालमा श्री नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय राङसी को रुपमा संचालन हुन थाल्यो र त्यसको करीव ६ बर्षको संचालन पछि राङसी लगायत छिमेकी गाँउ पञ्चायतहरुको पनि चन्दा सहयोगबाट माध्यमिक कक्षा संचालन भयो । माध्यमिक कक्षा संचालन गर्ने पहिलो प्रधानाध्यापक पाल्पाका श्री बुद्धराज बस्याल […]

Continue Reading